Begravningsbil

Begravningsbil

Transporter och omhändertagande är ett stort förtroende som vi utför på ett värdigt, respektfullt och pietetsfullt sätt. Det handlar om hur vi är klädda, bemötande, omhändertagande av avliden, påklädning, kistläggning och hur vi sköter transporten. Transporten sker självklart med en begravningsbil och inte med transportbil/buss, detta är ingen vanlig transport. Vi samarbetar med BBT, Begravningsbyråernas Transport www.bbttransport.se