Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning skall som regel alltid göras. Det skall ske inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning är en rättshandling och den fastställer vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare, vilka tillgångar och skulder som finns i boet mm. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad. Har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder dessa tjänster. Formulär för bouppteckning kan också beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida. Det är viktigt att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden. När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och andra kostnader som hör samman med dödsfallet kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan och den skall göras inom två månader från dödsfallet. Om det finns en fastighet bland till­gångarna måste en bouppteckning alltid göras. Detsamma gäller om den döde hade stora skulder. Ett dödsbo kan också försättas i konkurs.

Vi erbjuder sakkunnig hjälp för att få bouppteckningen korrekt upprättad.