Ceremoni

Ceremoni

Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är vanligast. Begravningsgudstjänsten hålls oftast i en kyrka eller kapell och utförs av en präst som tillhör Svenska kyrkan. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlem, vilket innebär att präst, organist och lokal ingår i medlemskapet.

En kyrklig begravning kan också hållas i någon frikyrka, kapell, Katolsk kyrka Ortodox kyrka.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Begravningen utförs oftast av en borgerlig begravningsförrättare. Ceremonin hålls oftast i ett begravningskapell.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi arrangera begravningen utifrån olika ceremoniella önskemål.