Ceremoni

Ceremoni

Det är bara gravsättning som är obligatorisk enligt svensk lag. Att ha en begravningsceremoni och minnesstund är helt frivilligt. Många väljer att ha en ceremoni då det för många är en viktig del i sorgearbetet. Däremot kan ceremonin skilja i utformningen. Kultur, religion, seder eller den avlidnes önskan är ofta grunden till vilken slags begravning det är.

Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är vanligast i Sverige. Begravningsgudstjänsten hålls oftast i en kyrka eller kapell och utförs av en präst som tillhör Svenska kyrkan. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlem, vilket innebär att präst, organist och lokal ingår i medlemskapet. En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka, katolsk kyrka eller ortodox kyrka.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Begravningen utförs oftast av en borgerlig begravningsförrättare. Ceremonin hålls oftast i ett begravningskapell. Vår begravningsentreprenör är Jan Kyhle är borgerlig begravningsförrättare och kan gärna hjälpa er om ni önskar.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi arrangera begravningen utifrån olika ceremoniella önskemål.