Corona och begravning

Corona och begravning

Inför en begravning är det mycket att ta ställning till, att då få möjlighet att planera tillsammans med en begravningsbyrå kan vara till stor hjälp och vi på Liljemarks Begravningsbyrå värnar om det personliga mötet. Samtidigt är minskad smittspridning och allas trygghet mycket viktigt. För dig som inte vill, kan eller bör ses fysiskt erbjuder vi även möten via telefon, webben och mail – vi gör allt vi kan för att erbjuda dig möjligheter till trygga möten och planering utifrån det som passar dig bäst. Hur vi än möts så finns vi här för dig och vi hittar alltid lösningar för ett bra möte. Du kan även planera begravningen eller förbereda mötet genom vårt planeringsverktyg. Om du har några sjukdomssymptom ber vi dig meddela oss detta så att vi kan ha mötet på distans.

Hos många finns en oro för om man kan ha begravningar och om det är säkert att delta. Vi genomför begravningsceremonierna med max 50 personer inomhus och upp till 100 personer utomhus från den 1 juni 2021. Det kan dock vara en lägre gräns, exakt antal begränsas och avgörs utifrån lokalen då det ska vara tryggt avstånd mellan deltagarna då man ska kunna vistas i lokalen på ett smittsäkert sätt. Detta omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus samt efterföljande minnesstunder. Du kan möjliggöra för fler att ta del av begravningen genom att direktsända begravningsceremonin över internet.

Minnesstunder är en privat angelägenhet och därför får max 8 personer närvara. Det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk. Detta gäller även om man har minnesstunden i hemmet. Är det på en restaurang så är det max 4 vid varje bord.

För allas säkerhet ber vi alla att hålla avstånd inför, under och efter ceremonin samt att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi uppmuntrar fortsatt att hälsa på varandra men istället kan det göras genom ögonkontakt, nickning eller en lätt bugning. Precis som Folkhälsomyndigheten rekommenderar så vill vi påminna om god handhygien och att du stannar hemma vid tecken på sjukdom såsom hosta, feber eller andningssvårigheter.

Har du frågor om ceremonins utformning eller ditt deltagande får du gärna höra av dig till oss så hjälps vi åt att reda ut funderingarna.

Tack för förståelsen i denna speciella situation!