Gravplats

Gravplats

Ett viktigt val är att välja gravskick och gravplats. Är det en jordbegravning där kistan sänks i graven eller en kremation där det finns flera olika val av gravskick. Vid kremation finns det möjlighet att välja:

Urngrav

En gravplats som du väljer i samråd kyrkogården och som rymmer flera urnor. Gravsättning sker en tid efter begravningen och som längst 1 år efter begravningen. På gravplatsen kan du ordna med en gravsten och plantering.

Minneslund

Ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Du inte får vara med vid gravsättningen utan får besked när gravsättningen är gjord.

Askgrav 

Liknar en vanlig urngrav, en specifik gravplats med gravrätt, du får vara med vid gravsättningen. Askgraven är skötselfri och kyrkogården ordnar med en markering, stenplatta. Kyrkogården tar ut en kostnad som ska täcka gravsten/märkning samt skötsel.

Askgravlund

Är ett mellanting mellan minneslund och askgrav. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Ingen gravrätt gäller. Kyrkogården tar ut en kostnad.

Spridning av askan i naturen

Askan får spridas, efter tillstånd av Länsstyrelsen, på annan plats än kyrkogårdar. Information finns på www.lansstyrelsen.se