Gravsten

Gravsten

Gravstenen fyller för många en viktig funktion. Att få en konkret minnesplats som man kan smycka ut och sköta om där namnet på den anhöriga står skrivet, kan vara till stor hjälp i sorgearbetet en lång tid framöver.  

Vid besöket hos oss får du en broschyr med exempel på gravstenar. På vår leverantörs hemsida hittar du fler exempel. 

Vi samarbetar med GRF-Gravstenar, www.grf.se

Genom GRF-Gravstenar får du hjälp med textkomplettering på befintlig gravsten.