Klädsel vid begravning

Klädsel vid begravning

Den mest klassiska frågan är om man ska bära svart eller vit slips. Traditionellt är det vit slips som ska bäras men numera gäller det framför allt de närmaste. Klädseln är i dag inte lika strikt svart som tidigare utan mer diskret, utan för mycket färg.